Geopend: Werkdagen 11 tot 17 uur - Weekend 13 tot 17 uur

Natuur op het eiland

Het waddengebied bestaat nog niet zolang.

Ontstaan

Het waddengebied bestaat nog niet zolang. Het gebied is ontstaan in een wisselwerking tussen natuurlijke elementen en de mens. Elementen als getij, overheersende zeestromingen, weersomstandigheden, zandbewegingen en duinvorming.

Eb & Vloed

Centraal opgesteld in zaal 1 staat een waterloopkundig model van eb en vloed rond Terschelling. De werking van de eb en vloed beweging (het getij) wordt er verklaard.

Duinen & Zand

Terschelling is voor een groot deel opgebouwd uit duinen. Zandbewegingen en duinvorming komen er aan bod en verschillende duinvormen zijn er in maquettes terug te vinden. Het weer in het waddengebied wijkt nogal af van dat in de rest van ons land. Hoe dat komt wordt uitgelegd. De wisselwerking tussen natuur en mens wordt weergegeven in tekst en beeld, oude kaarten en maquettes.

Landschap

Het eilander landschap ontwikkelt zich. Elementen als plantengroei, dierlijk leven en de mens spelen nu een belangrijke rol. In zaal twee is de ontwikkeling in de vegetatie, de plantensuccessie, beeldend in een serie weergegeven.

Biotopen

Het museum vervolgt in deze zaal met een wandeling van noord naar zuid over het eiland. Op deze manier passeer je alle landschapstypes (biotopen) die het eiland kent. Per biotoop wordt in diverse presentaties een beeld gegeven van de rijke planten- en dierenwereld op het eiland. Steeds komt de samenhang en wisselwerking die er bestaat tussen het leefgebied en de erin voorkomende planten en dieren naar voren.

Af en toe wordt een bepaald fenomeen er op een speelse en educatieve manier uitgelicht. Zo vind je er informatie over de zoetwaterbel waarop het eiland drijft en de strategie van het dynamisch kustbeheer. Bij dit laatste onderdeel speelt zand weer een belangrijke rol. Wat zijn de fysisch/chemische eigenschappen? En wat zijn de gevolgen ervan? Vele soorten zand passeren er in een carrousel de revue.

De Bosplaat

Karakteristieke en interessante gebieden krijgen er speciale aandacht: uiteraard de Bosplaat heel uitgebreid en daarnaast de waddijk.

Maquettes, (computer)animaties, een bomenspel, op te roepen vogelgezang verlevendigen het geheel en maken het gepresenteerde des te aantrekkelijker.

Het Staatsbosbeheer geeft uitgebreid informatie over haar beheer door middel van foto’s, tekst, tekeningen en diagrammen.

Griend

Een stukje geschiedenis en de huidige situatie van het andere eiland in de gemeente Terschelling, het vogeleiland Griend. Aan de hand van mooie foto's en persoonlijke verhalen gaan we in op dit onbewoonde eiland.

Het waddengebied bestaat nog niet zolang. Het gebied is ontstaan in een wisselwerking tussen natuurlijke elementen en de mens. Elementen als getij, overheersende zeestromingen, weersomstandigheden, zandbewegingen en duinvorming.