In het natuurmuseum bevindt zich een natuurtentoonstelling en daarnaast kun je een bezoek brengen aan het zee-aquarium.


Het museum bestaat uit een vaste presentatie, een wisselexpositie en de film- en lezingenzaal. Onderwerpen als getij, overheersende zeestromingen, weers-omstandigheden, zandbewegingen, duinvorming, vissen en zee-organismen komen uitgebreid aan bod.

Onze tentoonstellingen